पैसा पठाउन छ ? हामीलाई सम्झनु होस्

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

11870 जनाले पढ्नु भयो ।

भारतका सम्पूर्ण बैंकमा तुरुन्त पैसा ट्रान्स्फर गर्न, सबै प्रकारका मोबाइल रिचार्ज गर्न, आधार कार्डबाट पैसा निकाल्न तथा पठाउन, नेपालको एनसियल वा एनटिसी मोबाइल रिचार्ज नेपाल पैसा पठाउन/पैसा मगाउनका लागि दश बर्षदेखि विश्वासिलो भरपर्दो रुपमा काम गर्दै आएको रेग्मी प्रोविजनलाई संझनु होला ।

विन बहादुर रेग्मी
सुरत
मोबाइल : 7405775610

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *