8633 जनाले पढ्नु भयो ।

पैसा पठाउन छ ? हामीलाई सम्झनु होस्

भारतका सम्पूर्ण बैंकमा तुरुन्त पैसा ट्रान्स्फर गर्न, सबै प्रकारका मोबाइल रिचार्ज गर्न, आधार कार्डबाट पैसा निकाल्न तथा पठाउन, नेपालको एनसियल वा एनटिसी मोबाइल रिचार्ज या भनौ नेपाल पैसा पठाउन वा नेपालबाट पैसा मगाउनका लागि हामीलाई सम्झनु होला ।

विन बहादुर रेग्मी
सुरत
मोबाइल : 7405775610

One thought on “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *