हाम्रो टिम

सम्पादक : ठाकुर खनाल
सहसम्पादक : धनवीर पुन मगर
समाचार संमयोजक : खिमराज चालिसे